moto1.jpg

Martensen Wright PC

Stifter dagligt skandinaviske datterselskaber i USA

Produktansvar

Der verserer mange myter om risikoen for at ifalde produktansvar i USA. Myterne antager sådanne dimensioner, at disse ofte får udenlandske virksomheder til at afholde sig fra at eksportere til USA. Myterne ligger langt fra realiteten. Realiteten er dog, at der i USA – ligesom i de fleste andre lande – er en risiko for at ifalde produktansvar. I så fald kan en udenlandsk producent blive mødt med krav om erstatning, og – såfremt det pågældende forhold er tilstrækkeligt ekstremt – blive mødt med krav om såkaldt ”punitiv damages”. Den største, men mest oversete omkostning, er dog ofte udgifter til advokatbistand under sagen.

Det er derfor væsentligt at at tilrettelægge eksport til USA således, at risikoen for, at den danske producent ifalder produktansvar, minimeres. Risikoen for at ifalde produktansvar i USA kan yderligere minimeres ved at udarbejde instruktioner og advarsler i overensstemmelse med de amerikanske normer samt ved at indgå hensigtsmæssige kontrakter med de amerikanske købere.