moto1.jpg

Martensen Wright PC

Establishing Scandinavian businesses in the U.S. every day.

Visa to the USA – for our Danish clients

Sorry, this entry is only available in Danish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Den amerikanske visum lovgivning er – afhængigt af visum type – enten en del af den føderale lovgivning eller fastsat via konventioner mellem USA og det pågældende udland. Reglerne er hermed ensartede for hele USA og således ikke afhængig af, i hvilken stat den pågældende medarbejder skal ansættes.

Sagsbehandlingen sker for de fleste visumtypers vedkommende hos et af de to centrale servicecentre i USA med efterfølgende behandling på den amerikanske ambassade i medarbejderens hjemland. For visa, der bygger på en konvention, sker hele sagsbehandlingen på den amerikanske ambassade i medarbejderens hjemland.

Det er fælles for alle visumtyper, at der fra myndighedernes side kræves en særdeles detaljeret dokumentation bilagt ansøgningen. Det er forfatterens erfaring, at bilagsmængden sjældent udgør mindre end 150 sider. Set fra et traditionelt dansk synspunkt, er sagsbehandlingen tilrettelagt meget rigoristisk og med udgangspunkt i, at hvert eneste lille detailkrav skal være selvstændigt og objektivt opfyldt. Dette medfører, at der i sagsbehandlingen kun i meget begrænset omfang er tillagt sagsbehandleren et skøn til vurdering af, om en ansøgning samlet set rimeligt kan begrunde, at visum udstedes. Det lige anførte fører til en væsentlig konklusion: En visum sag bliver aldrig godkendt ud fra et overordnet synspunkt om, at den ansøgende virksomhed har et produkt eller en serviceydelse, som vil være interessant for det amerikanske samfund. Derfor skal selv den mest oplage sag fremsendes i en form og med dokumentation, som opfylder samtlige de detailkrav, som i lovgivning og regulativer er fastsat for den pågældende visumtype.

Alle udlændinge, der skal ansættes hos en amerikansk arbejdsgiver i USA skal have opnået et arbejdsvisum. Hertil kommer, at udenlandske virksomheder, der ønsker at ansætte medarbejdere i USA, skal registreres som arbejdsgiver i USA. Samlet set medfører det lige anførte, at alle udlændinge, der i USA aflønnes som ansat, skal have udstedt et arbejdsvisum hvis de ikke har permanent opholdstilladelse (green card).

Den pågældende medarbejder kan ikke selv stå som ansøger om arbejdsvisum. Ansøgningen skal i alle tilfælde indsendes af den amerikanske arbejdsgiver, hos hvem ansættelse skal ske. Dette indebærer, at der altid skal være etableret en amerikansk arbejdsgiver inden visum ansøgningen kan indsendes. Arbejdsgiveren vil oftest være et amerikansk selskab eller en anden juridisk enhed, der helt eller delvis ejes af den danske virksomhed eller af et andet selskab i koncernen.

Et arbejdsvisum giver kun medarbejderen ret til at arbejde i USA for den ansøgende amerikanske arbejdsgiver. Hermed er det ulovligt for medarbejderen at tage arbejde – såvel lønnet som ulønnet – hos andre amerikanske arbejdsgivere.

Samtidig med at medarbejderen opnår visum, vil der blive udstedt visum til medarbejderens ægtefælle og børn under 21 år, hvis der ansøges herom. Sådanne visa giver ikke ægtefællen eller børnene ret til at arbejde i USA. Papirløse samlivsforhold – uansat samlivets varighed – kan ikke danne basis for, at samleveren opnår “ægtefælle” visum. Hvis samlivet må betegnes som længerevarende vil der normalt kunne opnås et turistvisum af samme varighed, som samleverens arbejdsvisum. I nogle tilfælde kan en samlever selvstændigt søge om arbejdsvisum eller studie visum til USA.

Personer, der midlertidigt udfører arbejde i USA som ansat hos en udenlandsk arbejdsgiver, skal ikke have udstedt arbejdsvisum, hvis arbejdsopgaverne i USA er af kortvarig natur. I sådanne tilfælde kan opholdet i USA ske uden visum – under det såkaldte Visa Waiver Pilot Program – eller under et B-1 business visum. Arbejde af denne karakter kan typisk være bestyrelsesarbejde, revisionsopgaver, oplæring af medarbejdere og installation of maskiner eller software. Indrejse i USA på Visa Waiver, på business eller turistvisum tillader i begrænset omfang også opgaver som for eksempel bestyrelsesarbejde, kontraktforhandlingen, kundebesøg og deltagelse i konferencer og messer.

Læs her om de enkelte visumtyper:

B-1 visum – Rejse til USA med erhvervsmæssig formål

L-1 visum – Intra Company Transfer Visum

E-1 visum – Treaty Trader Visum

E-2 visum – Treaty Investor Visum

H1-B visum – Visum for personer med specialviden

O1-visum – Visum for personer med særlige talenter indenfor videnskab, forskning m.v.

J-1 visum – Exchange Visitor (Trainee) Visum