moto1.jpg

Martensen Wright PC

Establishing Scandinavian businesses in the U.S. every day.

USA visum: L1 visum

Sorry, this entry is only available in Danish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Denne visum type er ideel i forbindelse med ansættelse af medarbejdere i USA, som har været ansat i arbejdsgiver-koncernen i mere end et år inden for de seneste tre år.

De grundlæggende krav til visummet er som følger:

Den ansattes nationalitet
Ingen særlige krav

Den ansattes arbejdsopgaver i USA
Skal enten være på højt lederniveau eller en stærkt specialiseret stilling. I førstnævnte tilfælde søges om et såkaldt L-1A visum i sidstnævnte tilfælde søges om et L-1B visum.

Den ansattes teoretiske uddannelse
Ingen konkrete krav

Ejerskab til den amerikanske arbejdsgiver
Skal være mindst 50 % koncernforbundne (ejet og kontrolleret) med medarbejderens nuværende arbejdsgiver.

Særlige krav til handelsaktivitet mellem Danmark og USA
Ingen

Særlige krav til investering i USA
Ingen, bortset fra, at det skal dokumenteres, at den amerikanske arbejdsgiver har midler til at drive virksomheden som budgetteret inklusiv lønudbetalinger til medarbejderen.

For visummet gælder følgende særlige forhold:

Gyldighedsperiode
Visum udstedes indledningsvis for et år, hvis den amerikanske arbejdsgiver har eksisteret eller har været aktiv i mindre end et år. I andre tilfælde udstedes visummet for indledningsvis 3 år. Visummet kan herefter, på baggrund af ny ansøgning, forlænges for 2 år af gangen, så de løber op til i alt syv år for L-1A visum og op til i alt fem år for L-1B visum

Sagsbehandling
Sagen behandles først hos et af service centrene i USA. Efter godkendelse i USA, sker den afsluttende behandling på den amerikanske ambassade i den ansattes hjemland.

Sagsbehandlingstid
Varierer stærkt fra tid til anden og afhænger tillige af, hvilket servicecenter, der behandler sagen. Mod et ekstra gebyr på 1.225 dollar kan der opnås “expedited handling”, hvorved sagen behandles på højest 14 dage hos servicecentret. Den efterfølgende tid for sagsbehandling på ambassaden ligger sædvanligvis på mellem en og to uger, men der kan forekomme betydelige variationer.

Kan ægtefællen opnå arbejdstilladelse?
Ja; efter begge ægtefællers indrejse i USA er den medfølgende ægtefælle berettiget til, på basis af ansøgning, at få udsted et såkaldt Employment Authorization Document. Dette giver ægtefællen ret til at arbejde hos en hvilken som helst arbejdsgiver i USA. Hermed stilles ægtefællen mere fleksibelt end den person, som fik udstedt arbejdsvisum, idet denne person kun er berettiget til at arbejde for den ansøgende arbejdsgiver.

Krav til etablering af kontor i USA
I forbindelse med ansøgningen skal det dokumenters, at den amerikanske arbejdsgiver har etableret et kontor i USA. Dokumentationen skal ske i form af blandt andet lejekontrakt og fotos fra kontoret. Kravet om dokumentation for etablering af kontor er ufravigelig og gælder således også i tilfælde, hvor den medarbejder til hvem der ansøges om visum, bliver den første af koncernens medarbejdere i USA.