moto1.jpg

Martensen Wright PC

Establishing Scandinavian businesses in the U.S. every day.

USA visum: J-visum

Sorry, this entry is only available in Danish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Denne visum type anvendes hovedsagelig i situationer, hvor der er et ønske om at give en person erfaring i amerikanske forhold indenfor denne persons eksisterende udenlandske uddannelse eller arbejdserfaring. Bland andet som følge af vanskelighederne ved at opnå H1-B visum er populariteten af J-visa forøget. Formålet med ansættelse på et Trainee visum er, at der i USA skal ske en videre oplæring af den ansatte, samt at personen skal opnå et kendskab til amerikansk kultur og levevis. Der stilles betydelige krav til beskrivelsen og indholdet af personens oplæring. Der skal således udarbejdes en særdeles detaljeret træningsplan med angivelse af, hvem der skal stå for oplæringen, hvor megen tid der anvendes på de enkelte elementer at oplæringen, og hvordan oplæringen fordeles på teori og praksis. Det lige nævnte medfører, at Trainee Visum kun kan ansøges af virksomheder, der i forvejen har ansat personale i USA, som kan forestå oplæringen. En person der opnår J-1 visum skal have til hensigt at vende tilbage til fædrelandet for at anvende den viden og erfaring, som er opnået under opholdet i USA. Au Pair ophold og nogle studeophold i USA falder ind under J-1 visum kategorien, men med variationer i betingelse og i opholdets varighed.

De grundlæggende krav til visummet er som følger:

Den ansattes nationalitet:
Intet nationalitetskrav

Den ansattes arbejdsopgaver i USA
Stillingen skal indebærer oplæring af den ansatte indenfor den ansattes tidligere uddannelse eller arbejdserfaring.

Den ansattes teoretiske uddannelse
Videregående teoretisk uddannelse og/eller praktisk uddannelse.

Ejerskab til den amerikanske arbejdsgiver
Ingen konkrete krav.

Særlige krav til handelsaktivitet mellem Danmark og USA
Ingen.

Særlige krav til investering i USA
Ingen, bortset fra, at det skal dokumenteres, at den amerikanske arbejdsgiver har midler til at drive virksomheden som budgetteret.

For visummet gælder følgende særlige forhold:

Gyldighedsperiode
Visum udstedes for en periode på højest 18 måneder. Der er ingen mulighed for forlængelse.

Sagsbehandling
Sagen behandles af private institutioner i USA, som har opnået godkendelse dertil fra visum myndighederne. Organisationen vurderer nøje træningsprogrammet, og at kompensation kan finansiere de skønnede leveomkostninger. Efter godkendelse i USA, sker den afsluttende behandling på den amerikanske ambassade i den ansattes hjemland.

Sagsbehandlingstid
Ligger som regel på mellem to og fire uger hos den amerikanske organisation, der behandler sagen. Den efterfølgende tid for sagsbehandling på ambassaden ligger sædvanligvis på mellem en til to uger.

Kan ægtefællen opnå arbejdstilladelse?
Ja; efter begge ægtefællers indrejse i USA er den medfølgende ægtefælle berettiget til, på basis af ansøgning, at få udsted et såkaldt Employment Authorization Document. Dette giver ægtefællen ret til at arbejde hos en hvilken som helst arbejdsgiver i USA. Hermed stilles ægtefællen mere fleksibelt end den person, som fik udstedt arbejdsvisum, idet denne person kun er berettiget til at arbejde for den ansøgende arbejdsgiver.