moto1.jpg

Martensen Wright PC

Establishing Scandinavian businesses in the U.S. every day.

USA visum: H-1B visum

Sorry, this entry is only available in Danish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Denne visum type anvendes hovedsagelig af virksomheder i situationer, hvor der ikke er basis for at opnå en af de foranstående visum-typer. Dette vil typisk forekomme, hvor arbejdsgiver ikke kan dokumentere tilstrækkelig samhandel med USA eller investering i USA eller hvor nationalitetskravene til E-visum ikke er opfyldt. Ligeledes vil et H1-B visum ofte være den eneste mulighed, hvor den ansatte ikke har været ansat i koncernen udenfor USA i mindst et år indenfor de seneste tre år.

Muligheden for at opnå H1-B visum er, som følge af kvotabegrænsning, blevet stærkt reduceret. Den årlige hovedkvota er på 65.000 visa, hvilket er fuldstændig utilstrækkeligt. I både 2007 og 2008 blev kvoten opbrugt på få dage, og der blev trukket lod mellem de over 200.000 ansøgninger, som myndighederne havde modtaget få dage efter den 01. april, der hvert år er den først mulige dato for indsendelse af ansøgninger. Ud over hovedkvoten på 65.000 visa er der etableret en særlig kvota på 25.000 visa for medarbejdere, som har opnået en amerikansk master-grad. Denne kvota er ej heller tilstrækkelig. Hvis en ansøgning godkendes (vinder i dette kaotiske lotteri) kan arbejdsforholdet først påbegyndes fra den 1. oktober det pågældende år.

Som følge af vanskelighederne ved at opnå H1-B visum er det forfatterens anbefaling, at der i videst muligt omfang foretages en langsigtet planlægning, således at der opnås basis for at søge om en alternativ visumtype til medarbejdere, som en arbejdsgiver ønsker udstationeret til USA. Dette kan typisk ske ved, at den pågældende medarbejder i en indledende periode ansættes i koncernen udenfor USA i et år og i en stilling, som kan danne basis for succesfuld ansøgning om et L-1 visum.

De grundlæggende krav til visummet er som følger:

Den ansattes nationalitet
Ingen særlige krav

Den ansattes arbejdsopgaver i USA
Stillingen skal være en specialist stilling, hvor minimumskravet er en uddannelse svarende til en amerikansk Bachelors-grad.

Den ansattes teoretiske uddannelse
Den ansatte skal have en teoretisk uddannelse, som mindst svarer til en amerikansk Bachelor-grad. (NB: En del af uddannelseskravet kan erstattes med relevant arbejdserfaring)

Ejerskab til den amerikanske arbejdsgiver
Ingen særlige krav.

Særlige krav til handelsaktivitet mellem Danmark og USA
Ingen.

Særlige krav til investering i USA
Ingen, bortset fra, at det skal dokumenteres, at den amerikanske arbejdsgiver har midler til at drive virksomheden som budgetteret.

For visummet gælder følgende særlige forhold:

Gyldighedsperiode
Visum udstedes indledningsvis for tre år med mulighed for efterfølgende forlængelse op til i alt 6 år.

Sagsbehandling
Først ansøges om Labor Certification hos US Department of Labor, hvor arbejdsgiver blandt andet skal dokumentere, at aflønning for stillingen mindst svarer til aflønning for tilsvarende stillinger i branchen. Sagen behandles derefter hos et af service centrene i USA. Efter godkendelse i USA, sker den afsluttende behandling på den amerikanske ambassade i den ansattes hjemland.

Sagsbehandlingstid
Varierer stærkt fra tid til anden og afhænger tillige af, hvilket servicecenter, der behandler sagen. Mod et ekstra gebyr på 1.225 dollar opnås “expedited handling”, hvorved sagen behandles på højest 14 dage hos servicecentret. Den efterfølgende tid for sagsbehandling på ambassaden ligger sædvanligvis på mellem en til to uger.

Kan ægtefællen opnå arbejdstilladelse?
Nej, ægtefællen kan ikke opnå tilladelse til at arbejde på basis af den anden ægtefælles H1-B visum.