moto1.jpg

Martensen Wright PC

Stifter dagligt skandinaviske datterselskaber i USA

USA visum: E-2 visum

Med virkning fra den 01. januar 2009 er der åbnet mulighed for, at danskejede virksomheder kan søge om E-2 Treaty Investor visum til medarbejdere, som skal ansættes i USA. Visummet bygger på en venskabs-traktat mellem USA og sagsbehandlingen sker således hos den amerikanske ambassade i København.

Denne visum type er ideel for danske virksomheder eller enkeltpersoner, der har foretaget betydelige investeringer i USA. Der er ikke fastsat nogen bestemt beløbsgrænse for investeringens størrelse. Det er dog vores erfaring, at for mindre ny startede virksomheder, skal der som minimum investeres ca. 70,000.00 USD . Det er et krav at investeringen skal være af en karakter, som kan forventes at give et afkast, der overstiger lønnen til den person, der ønskes ansat i USA. Det er yderligere et krav, at investeringen skal være forretningsmæssig i den forstand, at investeringen må forventes at skabe aktivitet og profit og at investeringen går tabt, hvis forretningsaktiviteten mislykkes. Ligeledes, skal der være tale om investeringer i aktiver i det amerikanske selskab. Driftsudgifter tæller ikke med som investering. Generelt stilles der strenge krav til dokumentation for investeringen; blandt andet i form af pengeoverførsler, købsaftaler, regnskaber, budgetter samt selskabsoplysninger om dansk ejerskab.

De grundlæggende krav til visummet er som følger:

Den ansattes nationalitet:
Skal være dansk statsborger

Den ansattes arbejdsopgaver i USA
Skal enten være på højt lederniveau eller en meget specialiseret stilling.

Den ansattes teoretiske uddannelse
Ingen konkrete krav

Ejerskab til den amerikanske arbejdsgiver
Skal være mindst 50 % dansk ejet og kontrolleret

Særlige krav til handelsaktivitet mellem Danmark og USA
Ingen særlige krav

Særlige krav til investering i USA
Ja, se ovenfor.

For visummet gælder følgende særlige forhold:

Gyldighedsperiode
Visummet vil formentlig blive udsted for en periode på indledningsvis to år. Derefter kan
isummet forlænges i perioder på sædvanligvis to år, så længe betingelserne for visummet opretholdes.

Sagsbehandling
Hele sagsbehandlingen sker på den amerikanske ambassade i København.

Sagsbehandlingstid
Tiden for ambassadens sagsbehandling ligger sædvanligvis på mellem 4 og 8 uger, men der kan forekomme betydelige variationer.

Kan ægtefællen opnå arbejdstilladelse
Ja; efter begge ægtefællers indrejse i USA er den medfølgende ægtefælle berettiget til, på basis af ansøgning, at få udsted et såkaldt Employment Authorization Document. Dette giver ægtefællen ret til at arbejde hos en hvilken som helst arbejdsgiver i USA. Hermed stilles ægtefællen mere fleksibelt end den person, som fik udstedt arbejdsvisum, idet denne person kun er berettiget til at arbejde for den ansøgende arbejdsgiver.