moto1.jpg

Martensen Wright PC

Stifter dagligt skandinaviske datterselskaber i USA

USA visum: B-1 visum

Personer, der hyppigt rejser til USA med erhvervsmæssige formål uden at være ansat hos en amerikansk arbejdsgiver, bør ansøge om et B1 visum for at minimere problemer i forbindelse med indrejsen. B1 visum ansøges hos den amerikanske ambassade i København og sagsbehandlingstiden er ganske kort.

Et B1 visum udstedes som regel for 10 år med adgang til flere indrejser (Multiple Entries) Varigheden af de enkelte ophold i USA bestemmes af den embedsmand, der foretager pas- og visumkontrol ved indrejsen.

Der gives som regel tilladelse til ophold i maksimalt seks måneder ad gangen. Ansøger skal kunne dokumentere et behov for at opnå B1 visum og vedkommende skal dokumentere, at han ikke har til hensigt at tage permanent ophold i USA. (At han ikke har “immigrant intent”)

Det førstnævnte forhold kan dokumenteres ved en erklæring fra ansøgers arbejdsgiver om, at der er behov for hyppige ophold med henblik på at udføre opgaver i USA for den danske arbejdsgiver. Det er i den forbindelse vigtigt at lægge vægt på, at aflønning sker fra den danske arbejdsgiver, og at arbejdet i USA er et led i ansættelsen hos den danske arbejdsgiver.

Det sidstnævnte forhold (om manglende immigrant intent) kan dokumenteres på mange måder. Eksempelvis gennem fremlæggelse af lejekontrakt eller skøde for dansk bolig; oplysning om at ægtefælle og børn forbliver boende i Danmark; erklæringer fra venner og bekendte; etc.

Det er meget væsentligt, at der kun ansøges om B1 visum, hvis der vurderes, at være en helt overvejende grad af sikkerhed for, at visum bliver udstedt.

Dette skyldes, at ansøger ikke efterfølgende kan rejse ind i USA under visa waiver programmet, hvis han får afslag på en ansøgningen om B1 visum. Med andre ord: Efter afslag på B1 visum afskæres ansøgeren for at rejse ind i USA, indtil vedkommende har opnået et visum til USA.

De opgaver, der lovligt kan udføres i USA under ophold på B1 visum svarer til disse, der ovenfor et anført for visa waiver programmet. Efter hyppige indrejse af længerevarende ophold bliver der ofte stillet kritiske spørgsmål ved indrejsen om, hvorvidt der udføres arbejde for en amerikansk arbejdsgiver.

Der er tilsyneladende ingen fast praksis; men det gælder generelt, at B1 visummet giver mulighed for flere og mere langvarige ophold end visa waiver programmet inden der stilles kritiske spørgsmål ved indrejsen.

Til forskel fra visa waiver programmet sker det kun helt undtagelsesvist, at den person, der søger indrejse nægtes indrejse. I stedet gives vedkommende en advarsel om, at han ikke igen skal søge at rejse ind i USA med erhvervsformål uden at have opnået i arbejdsvisum. (Se om de forskellige typer arbejdsvisa i USA her).

………………

Indrejse under visa waiver programmet eller med B1 visum er, som der er fremhævet ovenfor, altid betinget af, at der ikke sker ansættelse hos en amerikansk arbejdsgiver, eller at de opgaver der udføres i USA ikke er en erstatning for et ansættelsesforhold i USA. Hvis der udføres arbejde i USA for en amerikansk arbejdsgiver, skal der altid opnås et arbejdsvisum. Der findes en lang række forskellige typer af arbejdsvisa (midlertidige arbejdstilladelser).