moto1.jpg

Martensen Wright PC

Stifter dagligt skandinaviske datterselskaber i USA

Skatterådgivning

Næsten alle forretningsmæssige transaktioner mellem Danmark og USA giver skattemæssige konsekvenser. Den skattemæssige regulering af sådanne transaktioner er kompleks, idet mindst fire regelsæt bringes i spil. De fire regelsæt er den danske interne skattelovgivning, den amerikanske føderale skattelovgivning, den amerikanske statslige skattelovgivning samt dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA. Hos Martensen Wright PC arbejder vi for at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af forretningsmæssige transaktioner. Dette kan give anledning til meget store skattebesparelser. Vores rådgivning omfatter bl.a. de skattemæssige konsekvenser ved at etablere datterselskaber i USA eller i Danmark, skattemæssige konsekvenser ved at indgå forskellige kontrakter samt skattemæssige konsekvenser for medarbejdere, som udstationeres i enten USA eller Danmark.

Herudover yder vi skattemæssig rådgivning til internationale koncerner i forbindelse med virksomhedsovertagelser, fusioner og fisioner.