moto1.jpg

Martensen Wright PC

Stifter dagligt skandinaviske datterselskaber i USA

Kyle A. Wende, Advokat

Kyle A. Wende, Attorney at Law

Kyle Wende er almen procesadvokat for Martensen Wright PC’s klientel og rådgiver indenfor ansættelsesret. Kyle har bistået klienter gennem alle processtadier og retslig behandling i et bredt område af de retstvister, som erhvervsdrivende ofte møder, herunder kontraktbrud, økonomiske civile søgsmål, arbejdsmæssig diskrimination, erhversmæssige gruppesøgsmål (class action suits) og misbrug af intellektuel ejendom. Kyle har erfaring med alternativ konfliktløsning og benytter ofte mægling og voldgift som en mere effektiv måde at løse klienters konflikter på.

Kyle ligger inde med en stor vidensbank som rådgiver for erhvervskunder indenfor beskæftigelses- og ansættelsesret. Mens han læste jura, arbejdede han for Californiens Department of Fair Employment and Housing, hvor han efterforskede diskriminationspåstande og medvirkede i en bilæggelse af et stort gruppesøgsmål om ret til at tage orlov på grund af sygdom. Efter jurastudiet var Kyle fagforeningsrepræsentant, både i den private og offentlige sektor. Han var advokat for almennyttige fagforeninger og han førte proces for både fagforeningerne og deres medlemmer i mange forskellige arbejdsmæssige retstvister, indenfor både Californiens retssystem og den føderale regerings retssystem. Derefter satte Kyle focus på virksomhedsledelse og begyndte at forsvare bygnings- og entreprenørvirksomheder mod ansattes krav / krav fra medarbejdere, herunder gruppesøgsmål for mange millioner dollar. Med mange års erfaring i, hvad der kan gå galt på arbejdsmarkedet / i arbejdsmæssige forhold, kan Kyle nu rådgive Martensen Wrights klienter i at undgå disse dyre juridiske slagsmål.

Professionelle Medlemskaber

  • Sacramento County Bar Association

Arbejdsområder

  • Ansættelsesret
  • Bygningskontrakter
  • Erhversret

Uddannelse

  • University of California at Davis, School of Law, Juris Doctorate, 2012
  • Boston University, B.A. in Economics, 2009

Sprog

EngelskEngelsk