moto1.jpg

Martensen Wright PC

Stifter dagligt skandinaviske datterselskaber i USA

International Skifte- og Bobehandling

Ved at fokusere på internationale klienter er vi bevidste om, at vores erhvervsklienter også har personlige behov. Antallet af personer, som lever eller har familie i mere end ét land, stiger fra dag til dag. Stadig flere klienter har internationale investeringer eller interesser i flere lande. Sådanne personer har særlige hensyn at tage over for deres familier samtidigt med, at deres erhvervsmæssige investeringer beskyttes bedst muligt i forbindelse med død eller uarbejdsdygtighed. Dette kræver en grundig planlægning.

Martensen  Wright PC er godt rustet til at rådgive herom og om de internationale konsekvenser ved skifte- og bobehandling. Vi er bevidste om, at verden udvikler sig fra dag til dag, og vores advokater fokuserer på hver enkelt klients særlige behov. Vi udvikler skræddersyede løsninger, der bl.a. tager højde for følgende forhold:

  • Amerikanske gaveregler og en eventuel skat heraf
  • Spørgsmål om, hvilken stat der har kompetence, samt lovvalg
  • Konkrete overvejelser, der skal foregribe fremtidige ændringer i jurisdiktion
  • Beskyttelse og overførsel af aktiver til amerikanske eller udenlandske arvinger m.v.
  • International indkomst- og bobeskatning
  • Martensen  Wright PC rådgiver også om international skifteret. Dette kræver særlig ekspertise, navnlig i relation til de nordiske lande. Det forhold, at du eksempelvis arver aktiver, som befinder sig i USA, medfører ikke automatisk, at du har adgang til aktiverne i USA. Du skal – i tillæg til en dansk skiftebehandling – gennem endnu en skiftebehandling i USA. Dette kan være kompliceret, hvor særlig viden om både dansk og amerikansk skiftebehandling er nødvendig.