moto1.jpg

Martensen Wright PC

Stifter dagligt skandinaviske datterselskaber i USA

Mergers & Acquisitions

Hos Martensen Wright PC har vi bred erfaring med internationale fusioner og virksomhedsovertagelser, herunder transaktioner relaterende sig til Private Equity og Venture Capital. Historisk set er der i USA et meget dynamisk og pulserende marked for virksomhedsovertagelser m.v., og vores jurister bistår udenlandske selskaber, der ønsker at overtage eksisterende virksomheder i USA.

Hos Martensen Wright PC forstår vi forskellene mellem det amerikanske og danske marked, og vi yder således kvalificeret rådgivning med hensyn til de transnationale konsekvenser, som en transaktion på tværs af landegrænser indebærer. Vi bistår navnlig udenlandske selskaber med at kvalificere sig til potentielle føderale tilskuds- og inticamentsordninger, de skattemæssige konsekvenser ved en transaktion på tværs af landegrænser, såkaldt beskyttede industrier, indberetningskrav for udenlandsk ejede virksomheder, tilbud på køb af aktier, konkurrenceretlige overvejelser samt andre juridiske spørgsmål.