moto1.jpg

Martensen Wright PC

Stifter dagligt skandinaviske datterselskaber i USA

Retssagsbehandling og Tvistløsning

Ved Martensen Wright PC bestræber vi os på at løse tvister på et så tidligt stadie som muligt, dvs. før der påløber for mange omkostninger. Omkostninger kan betyde mange ting: advokatsalær, manglende produktivitet og omsætning og – ikke mindst – den følelsesmæssige belastning det er at blive trukket gennem en lang retssag. Vi lægger vægt på alternative tvistløsninger, f.eks. mediation og voldgift. Men når en retssag er berettiget ud fra de faktiske omstændigheder, repræsenterer vi vores klienter effektivt ved domstolene ved alle instanser.

Vores jurister forstår de tværkulturelle udfordringer, som retssager i USA med udenlandske parter medfører. Vi har erfaring med forholdene omkring en amerikansk domstols kompetence i forhold til udenlandske selskaber og personer, den særlige procedure i forbindelse med forberedelsen af en amerikansk retssag (discovery) samt udfordringerne i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af udenlandske domme såvel i USA som i andre lande.

Vi bistår med retssager i hele USA, herunder både ved de statslige samt føderale domstole. Vores advokater er beskikket i Californien, New York samt ved et antal føderale domstole. Desuden har vi advokater med møderet for the United States Supreme Court. I de tilfælde, hvor vi ikke er permanent beskikket i en delstat eller ved en føderal domstol, har vi regelmæssigt fået adgang til at føre sager på midlertidig basis (Pro Hac Vice).