moto1.jpg

Martensen Wright PC

Stifter dagligt skandinaviske datterselskaber i USA

Ansvarsfraskrivelser

Betingelser for anvendelse

Indholdet af denne hjemmeside er beregnet til at give generel information om Martensen Wright PC. Der er ikke hermed tale om juridisk rådgivning. Det er ikke et tilbud om at repræsentere dig, ligesom det ikke er hensigten at skabe et klientforhold. Indholdet af alle internet-e-mails sendt til Martensen Wright PC eller dets advokater til en af de e-mail-adresser, som fremgår af denne hjemmeside, vil ikke skabe et klientforhold og vil ikke blive behandlet fortroligt. Al anvendelse af indholdet på denne hjemmeside, bortset fra personlig anvendelse, er forbudt. © 2011 Martensen Wright PC. Alle rettigheder forbeholdes.

Advokaternes erfaringer

De erfaringer, der fremgår af advokaternes/juristernes profiler på denne hjemmeside, kan være fra før den pågældende advokat/jurist tiltrådte ved Martensen Wright PC. Erfaringerne, som fremgår af denne hjemmeside, er ikke ensbetydende med nuværende klientforhold. Se venligst klientlisten for nuværende klienter.

Vores Publikationer

De publikationer, der fremgår af denne hjemmeside, er ikke juridisk rådgivning om specifikke forhold eller omstændigheder. Publikationerne er beregnet til generel orientering og må ikke citeres eller henvises til i andre publikationer eller sammenhænge uden forudgående skriftlig samtykke fra Martensen Wright PC, der kan gives eller tilbageholdes efter advokatfirmaets diskretionære skøn. For at anmode om ret til at genoptrykke publikationerne, kan du venligst anvende Kontakt os-formularen, der fremgår af denne hjemmeside. Der skabes ikke et klientforhold ved fremsendelsen eller modtagelsen af en publikation. De synspunkter, der fremgår af publikationerne, er forfatterens egne og reflekterer ikke nødvendigvis Martensen Wright PC’s synspunkter.

Erklæring ifølge Californiens advokatetiske regler

Denne hjemmeside formidler information til offentligheden om Martensen Wright PC’s tilgængelighed som udbyder af professionelt arbejde.