moto1.jpg

Martensen Wright PC

Stifter dagligt skandinaviske datterselskaber i USA

Ansættelsesret

De ansættelsesretlige regler mellem USA og Danmark er meget forskellige. Kort sagt er der i Danmark en bred vifte af regler på det ansættelsesretlige område, mens det i USA i høj grad er overladt til parterne selv at træffe aftale. Herudover er forventningerne også forskellige. En dansk mellemleder forventer ofte seks ugers ferie, mens en amerikansk mellemleder ofte ikke forventer mere end to ugers ferie.

Der findes ikke egentlige standard ansættelsesafter i USA. Ofte vil den delstats lovgivning, hvori medarbejdere udfører sine arbejdsopgaver, regulere eventuelle tvister. Derfor skal ansættelsesaftaler være i overensstemmelse med lokal lovgivning, og med 50 delstater kan dette være en stor mundfuld.

Hos Martensen Wright PC bistår vi med at udarbejde passende ansættelsesaftaler, som bl.a. beskytter eventuelle opfindelser og forretningshemmeligheder. Hvor det er relevant, bistår vi også med at udarbejde konkurrenceklausuler. Vi er også behælpelige med at udarbejde medarbejderhåndbøger, som indeholder arbejdsgivers politikker og procedurer på forskellige områder, hvilket skal beskytte såvel arbejdsgiver som arbejdstager. Vi yder rådgivning i forbindelse med eventuelle tvister, herunder vejledning i, hvordan eventuelle retssager undgås.