moto1.jpg

Martensen Wright PC

Stifter dagligt skandinaviske datterselskaber i USA

Selskabsetablering og Rådgivning

Der er mange selskabsretlige overvejelser at gøre sig, når man vil etablere sig på det amerikanske marked. Skal du ansætte medarbejdere? Hvor skal de i givet fald arbejde fra? Hvilken selskabsretlig form vil du benytte? Corporation (Inc.)? LLC? Hvor skal du stifte dit selskab? Der er 50 delstater at vælge mellem! Måske overvejer du at etablere en filial af en eksisterende virksomhed?

De valg, du træffer i forbindelse med en etablering på det amerikanske marked, vil bl.a. få vidtrækkende skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser, f.eks. hvorvidt både det danske og amerikanske selskab vil blive beskattet af den samme indtægt (dobbeltbeskatning).

Vi rådgiver om, hvilken delstat der er mest hensigtsmæssig at etablere sig i for din virksomhed. Vores rådgivning omfatter bl.a. en analyse af potentielle risici og forpligtelser, ligesom vi vil bestræbe os på at beskytte din virksomhed så godt som muligt gennem de selskabsretlige regler. Vi rådgiver også om, hvilken delstats lovgivning der giver det mest gunstige resultat for din virksomhed.

På baggrund af disse overvejelser stifter vi dit selskab, indhenter føderalt skattenummer, udarbejder de nødvendige selskabsdokumenter og udsteder aktiebreve.

Ved Martensen Wright PC fungerer vi også som Corporate Secretary. Det betyder, at vi bistår med at overholde de løbende juridiske formaliteter, som følger af den delstats lovgivning, hvor din virksomhed gør forretning. Dette er væsentligt i USA, da en manglende overholdelse af disse formaliteter kan medføre, at den selskabsretlige beskyttelse tilsidesættes af domstolene.

Vi bistår med at indehente diverse forretningslicenser samt andre helt praktiske forhold som for eksemple at åbne en bankkonto.

Når dit selskab først er stiftet, yder vi fremadrettet juridisk rådgivning, herunder i forbindelse med registrering i andre delstater, fusioner på tværs af delstater og – om nødvendigt – opløsning af selskaber.

Vi har stiftet hundredevis af danske og andre skandinaviske datterselskaber. Vores rådgivning er effektiv, og vores priser er konkurrencedygtige.