moto1.jpg

Martensen Wright PC

Stifter dagligt skandinaviske datterselskaber i USA

Kommercielle Kontrakter

Omdrejningspunktet for ethvert godt samarbejde mellem forretningsdrivende er en godt udarbejdet kontrakt. En kontrakt skal dels foregribe parternes behov, dels give parterne mulighed for at opsige samarbejdet, når det forretningsmæssigt ikke længere er fordelagtigt at fortsætte samarbejdet. Desuden skal en kontrakt regulere spørgsmålet om vederlag, navnlig så parterne ser en gulerod ved at yde så stor en indsats som mulig. Sagt på en anden måde: En kontrakt skal indeholde parternes intentioner og realisere deres mål. Dette er i særdelseshed vigtigt for kontrakter mellem multinationale parter.

Vores advokater kan hjælpe dig med at foregribe eventuelle konsekvenser ved at udøve forretning på tværs af landegrænser. Vi rådgiver i forbindelse med udarbejdelsen af kontrakter og tager samtidig hensyn til de praktiske hensyn ved indgåelsen af internationale transaktioner. Og vi kommer med konkrete anbefalinger, som kan beskytte dig i tilfælde af eventuelle efterfølgende tvister.

Vores store erfaring med de tværkulturelle forskelle mellem Skandinavien og USA betyder, at vi kan sikre, at såvel dine som din modparts forventninger til et samarbejde er afstemte på forhånd.

Vi udarbejder og forhandler bl.a.:

 • Distributøraftaler
 • Agentaftaler
 • Samarbejdsaftaler
 • Hensigtserklæringer
 • Licensaftaler
 • Joint Venture-aftaler
 • Ejeraftaler
 • M&A-dokumenter
 • Pantsætningsaftaler
 • Låneaftaler
 •