moto1.jpg

Martensen Wright PC

Stifter dagligt skandinaviske datterselskaber i USA

Om Vores Firma

Martensen Wright PC er et full-service advokatfirma, som primært fokuserer på at hjælpe virksomheder, der opererer mellem Skandinavien og USA.

Vores advokater tilbyder juridisk og erhvervsmæssig rådgivning til klienter, der ønsker at etablere en kommerciel tilstedeværelse i USA. Vores immigrationsrådgivere sikrer visa og green cards til vores klienters nøglepersonale. Vi bistår med selskabsetablering , kommercielle kontrakter, forholdet til statslige myndigheder, skatterådgivning og fast ejendom. Vi bistår med Mergers & Acquisitions samt registrering og beskyttelse af intellektuelle rettigheder.

Vi hjælper tillige den del af det amerikanske erhvervsliv, der ønsker at investere i Skandinavien. Omtrent halvdelen af vores personale har dansk som modersmål og er fortrolige med svensk og norsk. Vores jurister er bekendt med både lovgivningen og forretningsvilkårene i Danmark.

Vore advokater har møderet for domstolene i USA (Den føderale Højesteret, en lang række føderale domstole samt alle domstole i Californien og New York), for alle domstole i Danmark og for EU-domstolen. Vi er således kvalificeret til at yde rådgivning i forbindelse med retssager, tvistbehandling, førelse af sager ved første instans samt appelsager. Vores ekspertise strækker sig på tværs af landegrænser.

Vi er stolte af at yde bistand til multinationale selskaber – hvad enten det er ”start ups” eller veletablerede virksomheder – inden for stort set alle forretningsmæssige områder. Med et stærkt dansk-amerikansk fodfæste er vi i særdeleshed godt egnet til at yde bistand til skandinaviske klienter, som er interesserede i at gøre forretning i USA. Vores jurister bistår imidlertid også klienter fra andre dele af verden.

Martensen Wright PC har opnået den højest mulige klassificering fra Martindale Hubbel, nemlig den såkaldte AV-klassifikation.